Samenwerkingen

Samenwerking met publieke en private partijen

Het Strategisch Kenniscentrum werkt met veel partijen in Nederland en over de grens samen. Denk aan Politie, Openbaar Ministerie, FIOD, Douane, Belastingdienst en Koninklijke Marechaussee maar ook met (internationale) onderwijsinstellingen, informatiecentra, gemeenten, MIT en Landelijke Fenomeentafels. Daarnaast werkt het SKC samen met tal van private partijen.