• Home
  • Nieuws
  • Economische denkkracht IDEA voedt missie SKC

Economische denkkracht IDEA voedt missie SKC

Veiligheid en stabiliteit van Nederland vergroten door ondermijning transparant te maken. Dit is de missie waarmee het SKC op pad is. Deze uitdaging stond dan ook centraal tijdens de zogeheten Huddle van IDEA, het netwerk Economy & Commerce binnen 1 CMI-Commando.

Met de Huddle worden kennis en kennissen aangeboord van deelnemers. Zo werd gekeken hoe IDEA kan bijdragen aan de missie van het SKC. Daaruit ontstaat een breder pallet aan kansen voor de volgende stap in de samenwerking tussen het SKC en IDEA.

Economische denkkracht

IDEA is begin van deze eeuw opgericht als samenwerkingsverband tussen het Ministerie van Defensie en ondernemersorganisatie VNO-NCW. En tot op de dag van vandaag zorgen zij voor die belangrijke verbinding tussen het bedrijfsleven en de krijgsmacht.

De reserveofficieren van het netwerk komen uit verschillende private en publieke sectoren. Zij bieden diepgravende kennis en leveren contacten en advies over tal van thema’s zoals (micro-)financiering, accountancy, banking, logistiek en ICT. De professionals van IDEA zijn snel in te zetten als ondersteuning voor eenheden in Nederland en in crisisgebieden.