Over ons

Strategisch Kenniscentrum Georganiseerde Ondermijnende Criminaliteit

Het nieuwe Strategisch Kenniscentrum kijkt naar trends en patronen in hoe de georganiseerde criminaliteit in ons land en over de grens werkt. Daar worden dreigingsanalyses van gemaakt. Het SKC, met als thuisbasis Vlissingen, groeit de komende jaren uit tot een breed kenniscentrum op het gebied van ondermijning met 25 hoogwaardige arbeidsplaatsen. Het kenniscentrum gaat dreigingsbeelden opleveren voor het doorgronden van de zogeheten ondermijning, waarbij criminelen onze samenleving en legale economische structuren proberen te misbruiken voor hun illegale activiteiten.

Het SKC is onderdeel van een zogeheten Law Delta waar verder een hoog beveiligde rechtbank en extra beveiligde gevangenis deel van uitmaken. Dit als onderdeel van het compensatiepakket ‘Wind in de Zeilen’.