• Home
  • Onze opdracht

Onze opdracht

Het onzichtbare zichtbaar maken

Met een klein, flexibel en gedreven, multidisciplinair team onderzoekt het SKC de bewegingen in de schaduw. De organisatie brengt de puzzelstukjes samen en maakt het onzichtbare zichtbaar. Door de manier van kijken, worden snel de kleine bewegingen herkend die het begin kunnen zijn van iets groots.

Het SKC ziet hoe de lijnen lopen en zet het zoeklicht op plekken die het ontstaan en de handelswijze van criminele netwerken prijsgeven, zodat beleidsmakers en crime fighters de georganiseerde misdaad nog effectiever kunnen voorkomen en bestrijden.

Het Strategisch Kenniscentrum Georganiseerde Ondermijnende Criminaliteit (SKC) werkt aan het doorgronden van de zogeheten ondermijning, waarbij criminelen onze samenleving en legale economische structuren proberen te misbruiken voor hun illegale activiteiten.

Het SKC kijkt naar trends, patronen en dreigingen om te weten te komen hoe de georganiseerde criminaliteit in ons land en over de grens werkt.

Hierbij gaat het niet alleen over dreigingsbeelden rondom bijvoorbeeld het aantal kilo’s cocaïne of de hoeveelheid wapens. Ook worden de financiële stromen in kaart gebracht, het netwerk van criminelen en de verschillende communicatielijnen. Kortom de hele criminele infrastructuur.

Die totale informatie wordt geduid en beschikbaar gemaakt voor alle organisaties; lokaal, nationaal en internationaal, die ondermijnende criminelen aanpakken. Dit als voorzet voor een gezamenlijke aanpak.

SKC maakt dreigingsbeelden door kennis en expertise en informatie van opsporingsorganisaties en vooraanstaande private partners te combineren tot één integraal, objectief en gezaghebbend ondermijningsbeeld.