Onze opdracht

Onze opdracht

Het SKC werkt aan het doorgronden van de zogeheten ondermijning, waarbij georganiseerde criminaliteit de samenleving en haar legale economische structuren probeert te misbruiken voor illegale activiteiten. Het SKC zoekt naar trends, patronen en dreigingen binnen de georganiseerde criminaliteit. De scope is hierbij zowel binnen als buiten Nederland.

Het doel van het SKC is het in kaart brengen van en het rapporteren over de hele criminele infrastructuur. Denk daarbij de netwerken van criminele organisaties, financiële stromen en communicatielijnen. Maar ook meer praktische en concrete informatie, zoals bijvoorbeeld het aantal kilo’s cocaïne of de hoeveelheid wapens die verhandeld wordt.

Die totale informatie wordt geduid en beschikbaar gemaakt voor het werkveld van betrokken organisaties (lokaal, nationaal en internationaal) die ondermijnende criminaliteit aanpakken. Dit als voorzet voor een gezamenlijke aanpak. Zo wordt kennis, expertise en informatie van opsporingsorganisaties en vooraanstaande private partners gecombineerd tot één integraal, objectief en gezaghebbend ondermijningsbeeld.

Komt u naar de Open Dagen?
Meld u dan nu aan.

Wij zien u graag op dinsdag 31 mei
of donderdag 2 juni 2022.