Missie en visie

Missie: ‘Veiligheid en stabiliteit van Nederland vergroten door georganiseerde ondermijnende criminaliteit transparant te maken’.

 

Visie: Het SKC streeft ernaar om zowel via bewezen en beproefde als door gebruikmaking van innovatieve onderzoeksmethoden nieuwe (inter)nationale strategische inzichten en vergezichten te creëren in ondermijnende criminaliteit en dreigingen gericht op Nederland.

 

Het doel is om vanuit meerdere perspectieven een wereldwijd strategisch beeld en de duiding te bereiken van informatiestromen over goederen, mensen, financiën en communicatie die te maken hebben met ondermijnende criminaliteit gericht op Nederland.

 

Dit alles doen wij vanuit de waarden:

  • Verrassend
  • Wendbaar
  • Verbindend
  • Deskundig