Samenwerking

Het Strategisch Kenniscentrum werkt met veel partijen in Nederland en over de grens samen. Denk aan Politie, Openbaar Ministerie, FIOD, Douane, Belastingdienst en Koninklijke Marechaussee maar ook met (internationale) onderwijsinstellingen, gemeenten en Landelijke Fenomeentafels. Daarnaast werkt het SKC samen met tal van private partijen.

 

Vanuit verschillende invalshoeken brengen al deze partijen hun expertise en informatie samen binnen het Strategisch Kenniscentrum om te zien hoe georganiseerde criminaliteit zich ontwikkelt en hoe deze het beste wordt aangepakt.