• Home
  • Nieuws
  • Suzanne Hensels-van Straaten nieuwe directeur SKC

Suzanne Hensels-van Straaten nieuwe directeur SKC

Suzanne Hensels-van Straaten wordt de nieuwe Directeur Strategisch Kenniscentrum Ondermijnende Criminaliteit in Vlissingen. Zij volgt Tom Driessen op die begin december 2023 met pensioen is gegaan. Op 8 januari 2024 start ze in deze functie.

Suzanne Hensels-Van Straaten is op dit moment Senior Officier van Justitie en teamleider Beleid, Strategie en Recherche binnen het Openbaar Ministerie Arrondissementsparket Zeeland-West-Brabant. Eerder was zij teamleider Onderzoeken & Ondermijning en heeft zij diverse andere MT-functies bekleed binnen het Openbaar Ministerie in het Arrondissement Rotterdam-Rijnmond.

Boven- en onderwereld 

Misdaad ontwricht onze samenleving door drugs, zware vuurwapens, liquidaties en miljarden euro’s crimineel geld. Het is een complexe, schimmige vijand die alomtegenwoordig is: aanwezig in boven- en onderwereld, opererend over de landsgrenzen heen en dwars snijdend door het takenpakket van beleidsmakers en uitvoeringsorganisaties met rechercheurs, douanebeambten en andere crime fighters.

Om te begrijpen hoe deze georganiseerde criminaliteit in ons land en over de grens werkt en deze ‘criminele multinationals’ opereren is meer kennis nodig. Het SKC ontwikkelt strategische kennis  om die opsporing te helpen verbeteren en aan te passen aan nieuwe werkwijzen van criminele organisaties.

Strategische beelden rond ondermijnende criminaliteit

Vanuit verschillende perspectieven wordt een strategisch beeld opgesteld, dat informatiestromen van onder andere goederen, mensen, financiën en communicatie, die te maken hebben met ondermijnende criminaliteit in Nederland, inzichtelijk maakt. Noem het een ‘crimineel weerbericht’ op strategisch niveau. Hiermee worden de opsporingsdiensten en andere landelijke en lokale partners in de ondermijningsaanpak in staat gesteld nog effectiever te handelen.

De organisatie werkt samen met verschillende criminaliteit bestrijdende organen, zoals de politie, het Openbaar Ministerie, de FIOD, Douane, Belastingdienst en de Koninklijke Marechaussee.

Ric de Rooij (plaatsvervangend secretaris-generaal bij het ministerie van Justitie en Veiligheid)

“Ik ben blij met de benoeming van Suzanne Hensels-van Straaten: naast een capabele collega met veel kennis en ervaring vanuit het Openbaar Ministerie met de aanpak van- en onderzoek omtrent ondermijning, krijgt het SKC een verbindende directeur die gericht is op samenwerking en oog heeft voor heldere afspraken. Dat vraagt de opgave van het SKC op dit moment.

Ik heb er alle vertrouwen in dat Suzanne met haar kennis, ervaring en managementstijl met alle betrokken ketenpartners zorgt voor een duidelijke koers van het SKC en hiermee het vertrouwen kan opbouwen zowel binnen als buiten het SKC.”

Suzanne Hensels-van Straaten:

“Door de succesvolle aanpak van zware criminaliteit en ondermijning de afgelopen jaren met behulp van kroongetuigen en ontsleuteling van crypto-berichten is er een scherper beeld ontstaan van de omvang en ernst van georganiseerde criminaliteit. Ondermijning is grenzeloos gebleken en heeft effect op onze veiligheid en leefbaarheid in wijken, steden en internationaal.

Met strategische, actuele en indringende dreigingsbeelden van het SKC wordt het mogelijk om meer aan de voorkant van een gerichte aanpak van de georganiseerde criminaliteit te komen door het onzichtbare zichtbaar te maken en effectief samen te werken.

Het SKC kan, na de opstartfase, nu gaan doorgroeien naar een hoogstaand kenniscentrum dat met strategische dreigingsbeelden voor Nederland een betrouwbare bijdrage kan leveren aan de ingewikkelde en uitdagende keuzes van aanpak en inzet bij het bestrijden van georganiseerde en ondermijnende criminaliteit. Deze uitdaging wil ik graag oppakken samen met de collega’s van het SKC en de partners zodat met de strategische dreigingsbeelden de bestrijding van ondermijnende criminaliteit wordt verstevigd wat onze veiligheid en leefbaarheid zal vergroten.”

Het SKC is onderdeel van een zogeheten Law Delta waar verder een hoog beveiligde rechtbank en extra beveiligde gevangenis deel van uitmaken. Dit als onderdeel van het compensatiepakket ‘Wind in de Zeilen’.