• Home
  • Nieuws
  • Zicht op Ondermijning en SKC werken nauwer samen

Zicht op Ondermijning en SKC werken nauwer samen

De strijd tegen de georganiseerde criminaliteit moet nu echt worden geïntensiveerd. Dit werd kracht bijgezet met een pennenstreek onder de overeenkomst van samenwerking tussen het landelijk programma Zicht op Ondermijning en het Strategisch Kenniscentrum Georganiseerde Ondermijnende Criminaliteit (SKC)

Zo zetten Toine Dam (Zicht op Ondermijning), Andy Clijnk (Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties), Thom Dijkhuizen (Ministerie van Justitie en Veiligheid), Wilbert Mossink (SKC) en Tom Driessen (SKC) hun handtekening onder de samenwerking.

Misbruik van de samenleving

Het samenwerken tussen deze partijen is uitermate belangrijk omdat de strijd tegen de georganiseerde criminaliteit en ondermijning slimmer en effectiever moet worden gevoerd. Ondanks ontzettend veel kennis en informatie van alle ‘Law-enforcement’-organisaties in ons land ontbreekt het nog teveel aan actueel inzicht. Vooral in de omvang en werking van alle dreigingen en verdiepende kennis en inzichten over hoe de georganiseerde criminaliteit misbruik maakt van de samenleving.

Met deze samenwerking zullen de strategische dreigingsanalyses van het SKC op specifieke punten worden verdiept door Zicht op Ondermijning.